Projekce

HomePage > Projekce

Projekce

Předmětem nabídky služeb středisek Projekce rozvoden a Projekce venkovních vedení jsou:

- Rozvodny a transformovny přenosové soustavy ZVN

- Rozvodny a transformovny distribučních sítí VVN, VN a NN

- Venkovní vedení VN,VVN a ZVN

- Kabelová vedení VN a NN

- Vyvedení výkonů výrobních bloků el. energie

- Řídicí systémy a el. ochrany přenosových a distribučních zařízení a výrobních bloků el. energie

- Vlastní spotřeby přenosových a distribučních zařízení a výrobních bloků el. energie

- Elektrické instalace staveb a průmyslových zařízení

- Napájecí stanice elektrické trakce

 

Rozsah nabídky projekčních a inženýrských činností:

- Poradenská a konzultační činnost

- Studie pro investiční záměr

- Předprojektová příprava díla

- Výkon funkce generálního projektanta

- Zhotovení projektové dokumentace na stupních:

 • projekt pro územní rozhodnutí
 • projekt pro stavební povolení
 • prováděcí projektová dokumentace
 • dokumentace skutečného provedení

- Vypracování plánů organizace výstavby

- Zhotovení rozpočtů

- Projednání územních rozhodnutí a stavebních povolení

- Autorský dozor projektanta nad realizací díla

- Zpracování místních provozních předpisů

 

Výkresové části projektových dokumentací jsou zpracovávány pomocí nejnovějších verzí projekčních SW AUTOCAD a MicroStation, textové části ve formátech MS Office. Pro tisk výkresů střediska využívjí vlastní plotrovací zařízení.

 

 • Novinky

  • 07.11.2023

   TRAINEE PROGRAM

   Hledáme vhodné kandidáty na pozici TRAINEE PROGRAM -vhodné pro studenty VŠ

   Chceš získat cenné informace již během studia? Neváhej nás kontaktovat a ještě při studiu s námi můžeš začít spolupracovat.

  • 06.11.2023

   Přijmeme elektromontéry pro rozvodná zařízení

   Pro naše středisko Montáže rozvoden přijmeme elektromontéry rozvodných zařízení nn,vn,vvn.
  • 06.11.2023

   Přijmeme projektanty rozvoden

   Pro naše středisko Projekce rozvoden s provozovnou v Plzni hledáme projektanty zařízení nn, vn, vvn, zvn.
  • další novinky